בנק הפועלים

א', ג', ד' 13:15-08:30
ב', ה' 13:00-08:30, 18:30-16:00
04-8353318 / 04-8353306
סניף מרכז פנורמה